Ελένη: Μπαμπά μπορείς να γράψεις στο σκοτάδι;
Πατέρας: Νομίζω ότι μπορώ. Τι θέλεις να σου γράψω;
Ελένη: Να υπογράψεις τον έλεγχο