Λέει η δασκάλα τον Τοτό:
- "Τοτέ, κλείνε μας μια Αντωνυμία."
Απαντάει ο Τοτός:
- "Αντώνη- μια, Αντώνη- δυο, Αντώνη- τρία."