Πότε πέθανε ο Ιούλιος Καίσαρας Τοτό; Ρωτάει ο δάσκαλος.
-Όταν ήρθε ο Αύγουστος Καίσαρας κύριε, απαντάει ο Τοτός!