Παίκτης: Έχω μια ιδέα για να γίνει η ομάδα καλύτερη!.
Πρόεδρος: Μπράβο. Πότε φεύγεις;