Πώς κρατάς έναν ανόητο σε αγωνία μια ολόκληρη μέρα;
-Θα σου πω αύριο.