Γιατί μπορεί να διψάσουν αλλά μπορεί και να μη διψάσουν!